Írsky originál (kontajnérový zber)

Ako novinku ponúkame Írsky originál (kontajnérový zber), cena - 0,95€/kg bez DPH.